logotypy tecza

Data aktualizacji: 12.01.2019

Fundacja RAZEM realizuje projekt:

PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-F0046/18                                                

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-08-01 do 2019-07-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 311.552,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 264.819,84 PLN

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-67 l. z woj. łódzkiego prowadzące do powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji.

Grupa docelowa:

- 100% uczestników to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

z woj. łódzkiego

- 100% uczestników z terenów wiejskich (DEGURBA3)

- min. 50% uczestników-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym/znacznym/sprzężonym/z zaburzeniami psychicznymi

- os. do 18 roku życia nie będą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej

2. Life and carrier coaching

3. Poradnictwo zawodowe

4. Indywidualnie dobrane szkolenia

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże - 3 miesiące

7. Specjalistyczne wsparcie doradcze

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram