un1 1

Data aktualizacji: 16.08.018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: GRUNT TO PODSTAWA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17                                                     

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-04-01 do 2019-06-30 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 914,059.38 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 822,653.44 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznych i zawodowych 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-67 l. z woj. łódzkiego prowadzące do powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji.

 

Grupa docelowa:

- 100% uczestników to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. łódzkiego

- 100% uczestników z terenów wiejskich (DEGURBA3)

- min. 50% uczestników-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym/znacznym/sprzężonym/z zaburzeniami psychicznymi

- os. do 18 roku życia nie będą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej

2. Life and carrier coaching

3. Poradnictwo zawodowe

4. Indywidualnie dobrane szkolenia

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże - 5 miesięcy

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów