Poradnik młodego przedsiębiorcy

Realizowane w 2005
Celem projektu była promocja aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Sposobem na samodzielne kreowanie zatrudnienia, niezależnie od podaży miejsc pracy na rynku, jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Elementem koniecznym do przełamania obaw związanych z procedurami rejestracyjnymi, obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcy oraz przyjęciem odpowiedzialności za własną firmę jest WIEDZA dotycząca kolejnych kroków związanych z założeniem własnej firmy oraz MOTYWACJA do samodzielnego działania poparta przeświadczeniem, że musi nam się udać. Nie do przecenienia - szczególnie w pierwszym, najtrudniejszym okresie funkcjonowania firmy będzie również możliwość skorzystania z pomocy doradczej i finansowej dla mikroprzedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków SPO RZL 2004/2006, Działanie 1.2b "Promocja aktywności zawodowej młodzieży".