un1 1

Data aktualizacji: 16.08.2018 

Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych BUDZIMY NADZIEJĘ w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt:  SZANSA NA PRACĘ

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17                                                     

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-01-02 do 2018-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415,659.50 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 374,093.50 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników projektu za pomocą instrumentów aktywizacji społecznych, zawodowych i edukacyjnych z dostosowanym do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i możliwości aby w największym stopniu przyczyniło się do zmiany lub podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Grupa docelowa

20 os.(11K,9M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych(min.50%) z powiatu opoczyńskiego oraz tomaszowskiego woj. łódzkiego

 

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)

2. Szkolenia/kursy zawodowe

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

5. Wsparcie osób niepełnosprawnych przez trenera pracy

 

Informacje o projekcie: 694 711 467